Training voor de professional

 Dat doe je gewoon ?!        Hoe kan je anders kijken naar gedrag van kinderen en jongeren. Wat kan jij als begeleider, coach , leerkracht nog meer doen om het contact te versterken en de communicatie te versterken.  Wat  doet een kind of jongere en wat zegt dat nu eigenlijk?

In de training ga je op interactieve wijze aan de gang met hoe je naar gedrag kan kijken en wat dat betekent voor jou als professional. We gaan uit van de kwaliteiten die het team biedt en versterken deze met nieuwe inzichten en ervaringen. de training bestaat uit:

  • kennis over de basisbehoeften (Pesso)
  • inzicht in positieve intentie van gedrag
  • uitwisseling van ervaringen
  • actieve oefeningen
  • praktische invulling van de opgedane inzichten

Ter ondersteuning van de professionals in onderwijs en zorg kan een training (1 dagdeel) verzorgd worden. Het team ziet de verschillen in gedragingen en hoe zij hier mee om kunnen gaan. Het team leert van en met elkaar hoe zij een veilige klimaat kunnen neerzetten.

Rondom Baaz ; Baas over eigen ontwikkeling!

Praktijk de Ronde heeft als ketenpartner een nauwe band met Rondom Baaz. Voor organisaties als praktijk onderwijs en VMBO geven we trainingen op het gebied van motiveren van de leerling en het versterken van het ontwikkelingsperspectief.

Check de website en de Cirkel van Ontwikkeling op

www.rondombaaz.nl