Tarieven en vergoedingen

  • Tarieven

-Intakegesprek is gratis
-Creatieve therapie, drie kwartier : € 50,-
-Ouderbegeleiding één uur :€ 65,
Voor inzet op locatie worden reiskosten in rekening gebracht.

-Psycho-sociale weerbaarheidstraining “Stevig in je schoenen, lekker in je vel..!” Alles inbegrepen totaal  €500,- ( Intake gesprek met kind en ouders,10 Kindersessies van 1 uur, 4 Ouderbijeenkomsten, Eindgesprek met kind en ouders, Kinderwerkboek en een boek voor ouders.)

Voor de kosten van behandeling of begeleiding ontvangt u maandelijks een factuur.
Afspraak graag 24 uur van te voren afmelden. Niet nagekomen afspraken moeten helaas in rekening gebracht worden.

Vergoedingen

  • Een aantal verzekeraars vergoedt vaktherapie (gedeeltelijk) vanuit het aanvullend pakket. Bij de zorgverzekeraars is het belangrijk om na te vragen of de verzekeraar de beroepsvereniging FVB of de NFG erkent. Informatie hierover kunt u ook opvragen bij www.vaktherapie.nl . Of via onderstaande link is terug te vinden welke verzekeraars de vaktherapie vergoeden. [ www.zorgwijzer.nl ]
  • Mensen met PGB kunnen informatie opvragen via www.pgb.nl. Behandeling is dan niet mogelijk, maar specialistische begeleiding wel.
  • Praktijk de Ronde is aangesloten bij de coöperatie Vakwerk regio Nijmegen. Vakwerk heeft een contract met de gemeentes uit de regio Nijmegen voor het bieden van jeugdhulpverlening.
  • Wilt u weten of uw verzekering/gemeente vergoed of heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op.

Aanmelding:
Een aanmelding voor de therapie kan op verschillende manieren;

  • U kunt zich particulier aanmelden. Wanneer u zich zelf bij mij aanmeldt wordt afhankelijk van uw individuele vraag een behandelaanbod opgesteld waarbij de tijdsduur van iedere sessie en het aantal sessies op uw vraag afgestemd worden. Vergoeding gaat deels via de zorgverzekeraar.
  • Sinds januari 2018 is het beleid ronde de vergoedingen Jeugdwet veranderd.Wanneer uw kind doorverwezen wordt via de huisarts en/of het wijkteam kan u of de zorgverlener contact opnemen met met een regiebehandelaar. Dat zijn door de gemeente aangewezen psychologen/pedagogen die een indicatie kunnen afgeven voor creatieve therapie onder de bouwsteen Vaktherapie. Ook kan u met mij contact opnemen om deze route in te zetten. Wanneer er een regiebehandelaar is aangesteld wordt er eventueel gezamenlijk een intake gesprek gevoerd en een behandelplan opgemaakt.
  • Via een al lopende behandeling bij een instelling of Big geregistreerde behandelaar kan er een deelbehandeling worden ingezet vanuit vaktherapie