Klachtenregeling

Ik streef altijd naar een zo goed mogelijk contact tijdens de behandeling.

Mocht er om welke reden dan ook iets niet goed verlopen, dan hoop ik dat u dat rechtstreeks met mij bespreekt. Als we er dan samen niet uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke klachtencommissie van de Federatie voor Vaktherapie (FVB) of de NFG. U stuurt een uitgebreide beschrijving van uw klacht, met vermelding van uw eigen contactgegevens, naam en vestigingsplaats therapeut, en de start- en einddatum van de behandelperiode, schriftelijk en aangetekend naar:

FVB
Ten aanzien van de Klachtencommissie
Fivelingo 253
3524 BN Utrecht

De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling en (met uw toestemming) er zal dan ook contact worden gelegd met mij. Na beide partijen te hebben gehoord, doet de klachtencommissie – met een jurist als onafhankelijk voorzitter – uitspraak of de klacht gegrond is.