Gezin

homepage_stenen_gezinDe Ronde biedt  gezins-creatieve therapie  aan om ouders weer grip te laten krijgen op hun ouderrol en plezier te ervaren met elkaar.

Deze vorm van therapie is geschikt voor ouders die last ervaren bij het dagelijks functioneren van hun gezin. Dat kan zijn omdat het gezin een zware tijd achter de rug heeft.  Of het is belast doordat een kind problemen laat zien in  gedrag en /of  psychosociale  ontwikkeling.

Het is een oplossingsgerichte systeemtherapie waarbij met creatieve middelen gewerkt wordt met het hele gezin. De gezins-creatieve-therapie werkt met beeldende middelen zoals verf, papier, hout of klei. Het gezin gaat praktisch met elkaar aan het werk. Ouders krijgen apart  van hun kinderen ondersteuning daarbij.

Enkele belangrijke aspecten van de methode zijn:

  • Ouders hun ouderrol laten versterken
  • Spelen om te leren genieten van je eigen kind(eren)
  • Versterken van het sociale netwerk om het gezin
  • Succeservaringen opdoen om geloof in eigen kunnen op te bouwen
  • Al doende veranderingen aanbrengen in de onderlinge taakverdeling
  • Een ervaringsplek bieden niet gekoppeld aan de dagelijkse problemen.

Een gezin gaat om de week aan het werk. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten. Na een observatiesessie maken ouders in samenwerking met de therapeut een plan van aanpak. Er zijn 10 sessie in totaal.  

Voor meer informatie kan u mailen : info@praktijkderonde.nl of bellen :Karin de Kaste 06 22844356

lees meer: tarieven